Сторінка психолога

ВІТАЮ ВАС НА СТОРІНЦІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА!!!!

Вас вітає практичний психолог Тернопільського ліцею№21-спеціалізованої мистецької школи ім.І.Герети Н.В.Космина


спеціаліст вищої категорії

Загальний педагогічний стаж – 20 років.

Стаж роботи психологом – 15 років.

Девіз:

«В кожній людині сонце, тільки дайте йому світити»

Сократ

Графік консультацій практичного психолога Середа 10.00 – 12.00

Четвер 14.00 – 16.00

Зміст діяльності психологічної служби школи

Психологічна служба є частиною системи освіти, тому її основні завдання і функції виходять з місії системи освіти, задекларованих у статті 6 Закону України «Про освіту», принципів гуманістичного характеру освіти, пріоритету загальнолюдських духовних цінностей, життя та здоров’я людини, свободи розвитку особистості та адаптивності системи освіти до рівня і особливостей розвитку особистості. Відповідно, місія психологічної служби полягає у забезпеченні розвиваючого характеру освіти, тобто психолого-педагогічних умов для успішного вирішення завдань навчання та розвитку.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я дітей.

Основні завдання психологічної служби:

– сприяти повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, та подальшого професійного самовизначення.

– забезпечити індивідуальний підхід до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

– здійснювати профілактику і корекцію відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку учнів.

Таким чином, у 2018-2019 н.р. планується направити роботу психологічної служби школи на здійснення завдань:

 • Забезпечення психологічного супроводу захисту прав дітей, в тому числі прав на прояв і повноцінний розвиток свого потенціалу не залежно від індивідуально-психологічних особливостей, інтересів та схильностей, рівня розвитку в цілому.
 • Забезпечення психологічного супроводу створення умов комфортного розвивального освітнього середовища, орієнтованого на оптимістичну перспективу кожного учня;
 • Сприяння захисту честі і гідності учнів та допомога кожному учневі у соціалізації й адаптації до соціального середовища шляхом оптимального розвитку його потенційних можливостей.
 • Сприяння збереженню психологічного здоров’я дітей (особливо початкової школи) та формування здорового способу життя. Сприяння розвитку здоров’язберігаючих напрямків роботи у освітньому середовищі.
 • Виявлення індивідуальних особливостей учнів з метою визначення порушень у процесі виховання, навчання та надання допомоги.
 • Робота з учнями 1-х класів з метою надання допомоги під час адаптації до школи.
 • Виявлення дезадаптованих учнів з метою допомогти їм виправити свій стан.
 • Робота з учнями з метою надання допомоги під час адаптації до середньої школи ( 5-і класи).
 • Робота з обдарованими учнями, учнями пільгового контингенту, та дітьми трудових емігрантів.
 • Забезпечення психологічного супроводу учнів, які мають девіантну та делінквентну поведінку та профілактика правопорушень.
 • Психокорекційна та розвивальна робота з учнями школи.
 • Профілактична та просвітницька робота з метою попередження залежності підлітків та втягнення їх до тоталітарних сект, попередження насильства в освітньому середовищі
 • Допомога учням у визначенні професійних нахилів та інтересів.
 • Підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу: консультативна та просвітницька робота з вчителями, батьками, учнями, та батьками майбутніх першокласників.
 • Здійснення психологічного супроводу інклюзивної освіти.

 

Шановні батьки та педагоги, запам’ятайте!

– Якщо діти живуть в умовах постійною критики, вони навчаються осуджувати.

– Якщо діти живуть в умовах ворожнечі, вони навчаються насильству.

– Якщо дитину постійно висміювати, вона навчається зневажати себе.

– Якщо дітей постійно соромити, вони навчаються почувати провину.

– Якщо діти живуть в умовах толерантності, вони навчаються терплячості.

– Якщо дітей підтримують, вони навчаються впевненості в собі.

– Якщо вчинки дітей схвалюють, вони навчаються самоповаги.

– Якщо діти живуть в умовах справедливості, вони навчаються бути справедливими.

– Якщо діти живуть у безпеці, вони навчаються довіряти.

– Якщо діти живуть із визнанням, вони навчаються дружелюбності. Вони знаходять любов на землі.

З повагою до Вас практичний психолог Тернопільського ліцею№21-спеціалізованої мистецької школи ім.І.Герети Н.В.Космина

Психолог  не дає  конкретних  порад,  не  оцінює  «правильно – неправильно», «добре – погано».  Психолог використовує своїзнання, авички, практичний  досвід,  щоб допомогти  Вам побачити  та  усвідомити причинисвоїх проблем та  шляхи  їх 

вирішення.

 

31 жовтня 2018 року психологом ліцею  було проведено тренінг з вчителями «Вчимося працювати командою». Під час заняття вчителі відпрацьовували правила спільної колективної роботи з урахуванням інтересів кожного учасника, розвивали здібності знаходження ефективних оригінальних рішень та способів поведінки в різних ситуаціях; підвищували усвідомлення раціональності розподілення командних ролей та обов’язків.

Вчителі ознайомилися з  навичками спільної роботи та з прийомами вироблення загальної стратегії.