Дослідницько-експериментальна діяльність

Всеукраїнський експеримент

Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті

Інноваційний освітній проєкт на всеукраїнському рівні

Створення моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища початкової школи