Учнівське самоврядування

С Т А Т У Т
Учнівського парламенту
Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи
імені Ігоря Герети
Тернопільської міської ради Тернопільської області
(Країна Основ Демократії)

І. Загальні положення

1. Учнівський парламент „КОД” Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети є добровільним представницьким органом, що об’єднує своїх членів на основі спільних організаційних, освітніх, культурних, соціальних, творчих інтересів з метою реалізації потреб та запитів ліцеїстів.
2. Учнівський парламент „КОД” створюється та функціонує згідно із власним Статутом.
3. Учнівський парламент проводить засідання у приміщенні Тернопільського ліцею № 21-спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети, за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 51.

ІІ. Мета заснування та напрямки діяльності

1. Створення чіткої організаційної структури для налагодження демократичних стосунків між учнівським та педагогічним колективами ліцею.
2. Активізація безпосередньої участі учнів у формуванні та реалізації цілісної учнівської політики в ліцеї.
3. Створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів, сприяння їх інтелектуальному, культурному, духовному та фізичному розвитку.
4. Захист і реалізація прав та свобод учнівської молоді.
5. Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху.

ІІІ. Членство, права та обов’язки

1. Учнівський парламент „КОД” організовується з учнів 8 -11 класів.
2. Депутати учнівського парламенту „КОД” обираються (за умови їх особистої згоди) шляхом таємного голосування у своїх класних колективах.
3. Учнівський парламент „КОД” обирається терміном на один навчальний рік, за згодою депутатів парламенту термін може бути продовжений на 2, або більше навчальних роки .
4. Депутат учнівського парламенту має право:
– обирати та бути обраним до шкільного Учнівського парламенту „КОД”;
– звертатись до Учнівського парламенту „КОД”, адміністрації навчального закладу, управління освіти і науки за допомогою та захистом своїх прав та свобод, прав та свобод учнів;
– особисто брати участь в сесіях та засіданнях постійних комісій для обговорення питань про діяльність Учнівського парламенту „КОД”, вносити пропозиції, відстоювати свою думку;
– скласти повноваження депутата Учнівського парламенту.
5. Депутат учнівського парламенту зобов’язаний:
– брати активну участь у діяльності Учнівського парламенту „КОД”;
– виконувати всі вимоги Статуту, інших норм та правил, передбачених законодавством України;
– піклуватися про авторитет Учнівського парламенту „КОД”;
– діяти згідно з рішенням Учнівського парламенту „КОД»;
– співпрацювати з педагогом-організатором, заступником директора з виховної роботи, шкільним психологом, соціальним педагогом.
6. Складання повноважень депутата (президента, віце-президента) Учнівського парламенту „КОД” відбувається:
– за умови припинення навчання в ліцеї;
– у випадку, якщо член Учнівського парламенту порушує вимоги п.5 розділу ІІІ Статуту учнівського самоврядування;
– у випадку, якщо член Учнівського парламенту перевищує свої повноваження.
7. Управління освіти і науки Тернопільської міської ради та адміністрація ліцею не можуть втручатися у діяльність Учнівського парламенту „КОД”, поки він діє за власним Статутом.

ІV. Структура Учнівського парламенту „КОД”

1. До складу Учнівського парламенту „КОД” входять учні, які обираються шляхом голосування у своїх класних колективах.
2. Очолює Учнівський парламент „КОД” президент, який обирається членами Учнівського парламенту, учнями та вчителями ліцею на загальних виборах президента ліцею шляхом таємного голосування, а також віце-президенти, яких затверджують більшістю голосів члени Учнівського парламенту „КОД”.
3. Загальні засідання Учнівського парламенту „КОД” відбуваються 2-3 рази на рік, засідання комісій – 1 раз на місяць.
4. За напрямками роботи депутати Учнівського парламенту „КОД” об’єднуються в постійні комісії з питань:
– культури та організації змістовного дозвілля;
– навчання;
– соціалізації;
– спорту та формування здорового способу життя;
– інформаційної комісії.
5. Учнівський парламент „КОД„ може створювати тимчасові комісії для вирішення нагальних та непередбачуваних питань.
6. До складу кожної постійної комісії входить голова комісії та до 10 членів.
7. Комісія з питань культури та організації змістовного дозвілля:
– організовує загальношкільні конкурси, вечори, вікторини, концерти;
– забезпечує участь учнів у загальношкільних заходах;
– несе відповідальність за підготовку спланованого заходу.
8. Комісія з питань навчання:
– проводить розвивальні, розумові ігри;
– проводить опитування, тестування, анкетування учнів;
– співпрацює зі шкільним психологом;
– надає допомогу учням у вирішенні освітніх питань;
– допомагає у проведенні предметних тижнів, конкурсів, випуску стіннівок, бюлетенів.
9. Комісія з питань соціалізації:
– сприяє формуванню лідерів;
– активно співпрацює з різними товариствами, громадськими організаціями тощо;
– ознайомлює учнів з реаліями їхніх майбутніх професій;
– допомагає в організації роботи з батьками, учнями схильними до правопорушень ;
– допомагає в організації виборів до учнівського парламенту „КОД” .
10. Комісія з питань спорту та формування здорового способу життя:
– організовує заходи, спрямовані на утвердження здорового способу життя;
– ініціює проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, тютюнопалінням, алкоголізмом;
– допомагає у проведенні спортивних змагань;

11. Інформаційна комісія:
– інформує учнів ліцею про роботу учнівського парламенту „КОД”;
– організовує розробку тематичних стінгазет;
– надає інформацію учням про події та заходи у ліцеї;
– здійснює інформаційні та фото звіти загальношкільних заходів.

V. Періодичність проведення сесій та засідань

1. Чергові засідання Учнівського парламенту „КОД” проводяться 2-3 рази на рік .
2. В разі потреби за ініціативи будь-якого члена Учнівського парламенту „КОД” і за наявності половини підписів депутатів Учнівського парламенту „КОД” відбувається позачергове сесійне засідання Учнівського парламенту „КОД” .
3. Засідання постійних комісій Учнівського парламенту „КОД” проводяться 1 раз yf місяць (у разі потреби більше).

VI. Правоздатність ухвал

1. Сесії Учнівського парламенту „КОД” проводяться двічі на рік: на початку і в кінці року.
2. Поправки до Статуту дійсні у разі схвалення їх більшістю чинних членів Учнівського парламенту „КОД”.
3. Рішення Учнівського парламенту „КОД” приймаються більшістю голосів на сесії Учнівського парламенту „КОД”.