Учнівське самоврядування

С Т А Т У Т
Учнівського парламенту
Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи
імені Ігоря Герети
Тернопільської міської ради Тернопільської області
( Країна Основ Демократії )

І. Загальні положення
Учнівський парламент „КОД” Тернопільського ліцею №21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети є добровільним представницьким органом , що об’єднує своїх членів на основі спільних організаційних , освітніх , культурних , соціальних , творчих інтересів з метою реалізації потреб та запитів школярів .
Учнівський парламент „КОД” створюється та функціонує згідно із власним Статутом.
Учнівський парламент розміщується у приміщенні Тернопільського ліцею № 21-спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети, за адресою: м.Тернопіль, проспект Злуки, 51.
ІІ. Мета заснування та напрямки діяльності
2.1. Створення чіткої організаційної структури для налагодження демократичних стосунків між учнями , адміністрацією навчального закладу та управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради .
2.2. Активізація безпосередньої участі учнів у формуванні та реалізації цілісної учнівської політики в школі .
Створення умов для розкриття творчого потенціалу учнів , сприяння їх інтелектуальному , культурному , духовному та фізичному розвитку .
Захист і реалізація прав та свобод учнівської молоді .
Виявлення та підтримка лідерів молодіжного руху .
ІІІ. Членства , права та обов’язки
Учнівський парламент „КОД” ТЛ № 21-СМШ ім. І.Герети організовується з учнів 8 -11 класів .
Депутати учнівського парламенту „КОД” обираються ( за умови їх особистої згоди ) шляхом таємного голосування у своїх класних колективах.
Учнівський парламент „КОД” обирається терміном на один навчальний рік , за згодою депутатів парламенту термін може бути продовжений на 2, або більше навчальних роки .
Депутат учнівського парламенту має право :
– обирати та бути обраним до шкільного Учнівського парламенту „КОД”;
– звертатись до Учнівського парламенту „КОД” , адміністрації навчального закладу , управління освіти і науки за допомогою та захистом своїх прав та свобод , прав та свобод учнів ;
– особисто брати участь в сесіях та засіданнях постійних комісій для обговорення питань про діяльність Учнівського парламенту „КОД”, вносити пропозиції , відстоювати свою точку зору ;
– звертатись до Учнівського парламенту за характеристикою ;
– скласти повноваження депутата Учнівського парламенту .
Депутат учнівського парламенту зобов’язаний :
– брати активну участь у діяльності Учнівського парламенту „КОД” ;
– виконувати всі вимоги Статуту , інших норм та правил , передбачених законодавством України ;
– піклуватися про авторитет Учнівського парламенту „КОД”;
– діяти згідно з рішенням Учнівського парламенту „КОД» ;
– співпрацювати з педагогом-організатором , заступником директора з виховної роботи , шкільним психологом , соціальним педагогом.
Складання повноважень депутата (президента, віце-президента) Учнівського парламенту „КОД” відбувається :
– за умови припинення навчання в школі ;
– у випадку , якщо член Учнівського парламенту порушує вимоги п.3.5.Статуту;
– у випадку, якщо член Учнівського парламенту перевищує свої повноваження.
Управління освіти і науки Тернопільської міської ради та адміністрація навчального закладу не можуть втручатися у діяльність Учнівського парламенту „КОД” , поки він діє за власним Статутом .
ІV. СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ „ КОД ”
4.1. До складу Учнівського парламенту „ КОД ” входять учні , які обираються шляхом голосування .
4.2. Очолює Учнівський парламент „ КОД ” президент , який обирається членами Учнівського парламенту , а також віце – президенти , яких затверджують більшістю голосів члени Учнівського парламенту „ КОД ”.
4.3. Загальні засідання Учнівського парламенту „ КОД ” – 2-3 рази в рік . Засідання комісій – 1 раз в місяць.
4.4. За напрямками роботи депутати Учнівського парламенту „ КОД ” об”єднуються в постійні комісії з питань :
– культури та організації змістовного дозвілля ;
– з питань навчання ;
– з питань соціалізації ;
– з питань спорту та формування здорового способу життя ;
– інформаційна комісія .
4.5. Учнівський парламент „ КОД „ може створювати тимчасові комісії для вирішення нагальних та не передбачуваних питань .
4.6. До складу кожної постійної комісії входить голова комісії та до 10 членів .
4.7. Комісія з питань культури та організації змістовного дозвілля :
– організовує загальношкільні конкурси , вечори , вікторини , концерти ;
– забезпечує участь учнів у загальношкільних заходах ;
– несе відповідальність за підготовку спланованого заходу.
4.8. Комісія з питань навчання :
– проводить розвиваючі , розумові ігри ;
– проводить опитування , тестування, анкетування учнів ;
– співпрацює зі шкільним психологом ;
– надає допомогу учням у вирішенні освітніх питань ;
– допомагає у проведенні предметних тижнів , конкурсів , випуску стіннівок , бюлетенів .
4.9. Комісія з питань соціалізації :
– сприяє формуванню лідерів ;
– активно співпрацює з товариством „ Червоний Хрест ” ,громадською організацією «Ноїв ковчег» та ін.;
– ознайомлює учнів з реаліями їхніх майбутніх професій;
– допомагає в організації роботи з батьками, з учнями
схильними до правопорушень ;
– допомагає в організації виборів до учнівського парламенту „КОД” .
Комісія з питань спорту та формування здорового способу життя :
– організовує заходи , спрямовані на утвердження здорового способу життя ;
– ініціює проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, тютюнопалінням , алкоголізмом.
– допомагає у проведенні спортивних змагань ;
Інформаційна комісія :
– інформує учнів школи про роботу учнівського парламенту „КОД” ;
– організовує розробку тематичних стінгазет;
– надає інформацію учням у популяризації їх ідей і творів через друковані видання ;
– здійснює інформаційні та фото звіти загальношкільних заходів.
V. Періодичність проведення сесій та засідань
5.1. Чергові засідання Учнівського парламенту „КОД” проводяться 2-3 рази на рік .
5.2. В разі потреби за ініціативи будь – якого члена Учнівського парламенту „КОД” і за наявності половини підписів депутатів Учнівського парламенту „КОД” відбувається позачергове сесійне засідання Учнівського парламенту „КОД” .
5.3. Засідання постійних комісій Учнівського парламенту „КОД” проводяться 1 раз в місяць (у разі потреби більше ) .
VI. Правоздатність ухвал
6.1. Сесії Учнівського парламенту „ КОД ” проводяться двічі на рік на початку і в кінці року .
6.2. Поправки до Статуту дійсні у разі схвалення їх більшістю чинних членів Учнівського парламенту „ КОД ” .
6.3. Рішення Учнівського парламенту „ КОД ” приймаються більшістю голосів на сесії Учнівського парламенту „КОД”.